Självförsvar Vänersborg

Självförsvar Vänersborg

I Vänersborg finns det möjlighet att träna självförsvar hos oss på Taurus Combat Center. Självförsvarsträning handlar dels om tekniker för att huvudsakligen fysiskt försvara sig själv eller annan person vid ett angrepp. Det handlar också om teorin bakom nöd och nödvärn. Vad man får och inte får göra helt enkelt. Hos oss får du som utövare både teori och praktik inom området.

Självförsvar Vänersborg | Teori

Under träning kommer utövare att få lära sig att tolka lagtexten kring nödvärn. Nödvärn är en ansvarsfrihetslag som innebär att jag använder våld mot en angripare som annars är olagligt men som i de fall då nödvärn kan åberopas är ”okej” att bruka så länge det är försvarligt och proportionerligt i förhållande till rådande situatiuon och omständigheter.

Av 24 kap. 1 § brottsbalken, BrB, framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Lagens andra paragraf tar upp fyra omständigheter där rätt att bruka nödvärn föreligger:

  1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
  2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
  3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
  4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Som det står skrivet ovan är det inte självklart hur våld enligt nödvärn kan användas. Saken är den att det i slutändan är en bedömningsfråga vad som kan anses som försvarligt eller oförsvarligt. Vad vi under träning kommer förklara är vad som ”skulle kunna anses som försvarligt eller oförsvarligt” i olika situationer.

Självförsvar Vänersborg | Praktisk träning

På Taurus vill vi hålla det enkelt, tydligt och praktiskt. Teknikerna som vi lär oss i självförsvar skall vara relativt enkla, de skall vara funktionella och framför allt så skall de vara ämnade att stoppa ett eventuellt angrepp genom så lite våld som möjligt utan att äventyra sin egen säkerhet. Detta kräver mycket träning. Teknikerna vi använder oss av har sina rötter i Taekwondo, Ju-Jutsu, Judo och Krav-Maga. Mplet med träningen är förutom det som skrevs tidigare att vi skall känna en gemenskap, ha roligt och lära oss massor.

Självförsvarsinstruktören | Vänersborg

Självförsvar i Vänersborg på Taurus Combat Center leds av Aleksander Runge. Aleksander har tränat olika kampsporter i ungefär 18 år. De senaste 10 åren har han från och till agerat självförsvarsinstruktör och kampsportstränare i olika föreningar. Med lång erfarenhet av framför allt Taekwondo och Ju-Jutsu så formar Aleksander träningen på så vis att den skall vara spännande, lärorik och funktionell. Utöver att ha tränat kampsort i många år har Aleksander ett yrkesförflutet inom bevakningsbranshen där han bland annat jobbat som väktare och parkeringsvakt och har god erfarenhet av konlikthantering.

Självförsvarsinstruktör Aleksander Runge

Självförsvar Vänersborg | Gratis

Hos oss på Taurus Combat Center tränar man kostnadsfritt/ gratis de första 2 tillfällena/ träningarna för att prova på. Efter det kostar träningen 500 kr/ termin för att endast träna självförsvar och 750 kr/ termin om man vill träna allt som Taurus Combat Center har att erbjuda.

För mer info kring träningstider och priser priser vänligen klicka här!

Taurus Combat Center | Självförsvar

Taurus Combat Center är en ny idrottsförening i Vänersborg med inriktning på självförsvar, personlig träning och fys med kroppen som främsta redskap och taekwondo. Vi är en förening vars syfte är att föra samman människor, att ha kul ihop i en gemenskap och lära oss massor med nya saker. Mer information om föreningen hittar ni här och information om styrelsen finns här.

Självförsvar Vänersborg | Träningstider och plats

Klicka här för att se våra träningstider. Vi har självförsvarsträning i idrottshuset, se kartbild.

Bli medlem idag och börja träna självförsvar i Vänersborg

Använd QR-koden nedan för att komma till medlemsformuläret eller klicka här.

Använd mobilkameran och rikta den mot QR-koden för att komma till formuläret.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *