Taekwondoteori

Elevens ed

Jag ska följa taekwondons regler
Jag ska respektera instruktör och senior elever
Jag ska aldrig missbruka Taekwondo
Jag ska bli en förespråkare för frihet och rättvisa
Jag ska hjälpa till att skapa en fredligare värld

Vi bugar åt:

Vår tränare för att visa respekt för tränarens kunskaper & att att tränaren vill dela med sig av den kunskapen. Vi bugar även när vi stiger in i dojangen och visa ödmjukhet över att få träna där, och när vi går ifrån dojangen för att återigen visa respekt för att vi fått möjligheten att träna där. Mot flaggan för att tacka Korea för taekwondo gåvan. Samt mot motståndaren för att visa respekt och ödmjukhet.

HÄLSNING VID BÖRJAN OCH AVSLUTNING AV TRÄNING

● Teodora dobok danja (kommando från tränaren)
Alla elever vänder sig om och gör i ordning dräkt & bälte, lägger händerna bakom ryggen när de är klara!
● Teotras (honnörs elev ger kommandot)
Alla elever vänder sig om igen!
● Charyot (honnörs elev ger kommandot)
Alla ställer sig i givakt!
● Tae geuk ii, keumne (honnörs elev ger kommandot)
Alla lägger höger hand på hjärtat och bugar mot Koreas flagga!
● Ba ro (honnörs elev ger kommandot)
Alla tar ner händerna, och tränarna vänder sig mot eleverna!
● Charyot följt av tränarens titel och keumne (honnörs elev ger kommandot)
Alla ställer sig i givakt och bugar sedan åt tränaren!
● Tham samida (kommando från tränaren)
Tränaren hälsar elever välkomna & tackar eleverna med samma fras

Instruktörer

CHOKYO NIM – Hjälptränare med färgbälte
KYOSA NIM – Instruktör 1-3 dan
SABUM NIM – Instruktör 4-6 dan
KWANG JA NIM – Den instruktör som driver verksamheten
SIMSA NIM – Graderings instruktör 

Uppförande Dojangen

Inne i dojangen är det tränaren för passet som bestämmer, detta oavsett om någon annan har högre grad. Tränaren äger rätt att be elever som inte uppför sig samt anhöriga som uppfattas störa träningen att lämna lokalen. Om en tränare av högre grad kommer in stannar man så snart tillfälle upp med träningen och hälsar på denna.

Dräkten och bältet
Dobok är den uniforma som bärs av utövare inom taekwondo. Dobok betyder: do ”sätt” och bok betyder ”kläder”. Runt doboken har utövaren ett tii (bälte). Bältets färg visar vilken lägsta nivå/ kunskap eleven har.

Nedan följer några grundregler som alla skall förhålla sig till i dojangen:
1. Man kommer i tid till träningen, men OM man kommer sent väntar man längst ner i dojangen tills tränaren säger att
2. Tränarna tilltalas med sitt tränar namn
3. Man tränar i hel och ren dobook och bälte
4. Man tar bort det man tar fram, och ser man något ligga på fel plats så lägger man det rätt
5. Inga ytter kläder eller skor får vara i lokalen
6. Alla mobiler skall vara ljudlösa (om inte särskild anledning finns)
7. Enbart vatten är tillåtet
8. Anhöriga som vistas i dojangen lyder under samma regler som eleverna

Sport och verksamhet

Kyorugi (kamp)
Tävlingsnivå
Taekwondo som sport är fartfylld och spektakulär. En mycket sofistikerad sport som kräver stor skicklighet i taktik, strategi och explosiv snabbhet under en tävling. De två spelarna identifieras med hjälp av varsin färg, röd (Hong) eller blå (Chong). Poäng ges för träffar på kroppsvästen och huvudet. Spelarna bär skyddsutrustning på armar, ben, bål och huvud. Både slag och sparkar är poänggivande men slag mot huvudet är förbjudna. Tekniker under bältet är heller inte tillåtna. En träff skall vara kraftfull och sättas med precision för att ge poäng.

Graderings nivå
Till skillnad från tävlings kyorugi som delar upp motståndare i klasser utefter kön, vikt, grad och ålder. Medan man under en gradering kan ställas inför alla sorters motståndare. Vilket kräver att kandidaten har kontroll och förståelse över de situationer som uppstår när man möter kandidater från andra klasser.
Under gradering så anpassar man kraften och tempot efter motståndaren, så ingen skadar sig i onödan.
Alla som graderar är skyldiga till att använda sig av skyddsutrustning, för sin egen men även för med kandidatens säkerhet. Allt som berör tävlings regler och tävlings klasser finner man uppdaterat på förbundets hemsida.

Poomsae (mönster)
Tävlingsnivå
Inom poomsae tillämpar vi alla grundtekniker upp till din berörda grad. Man tränar attack- och försvar rörelser mot en inbillad motståndare och visar hur grundteknikerna är tänkta. Linjen och riktningen i rörelserna är viktiga i poomsae. Den tävlande ska sträva efter att det är rätt teknik som utförs på korrekt sätt, vid rätt plats. Men även att man förmedlar kraft och energi på rätt ställen. Rutinerade domare ser snabbt om den tävlande fördelar attack- och försvarstekniker lika mellan höger och vänster sida av kroppen. Under tävling så börjar man med max poäng och får minus utefter vilka fel man gör. Även inom poomsaen så delas man upp i grupper baserat på kön och ålder samt grad. Ett bra andnings mönster är en stor nyckelfaktor för att klara av att utföra en bra presentation.

Graderings nivå
Den stora skillnaden mot tävlingsnivå är att här bedömer vi inte utefter vem som är bäst utan enbart efter om kandidaten uppfyller kunskapsnivån för den grad som testet berör. Kandidaten samlar poäng istället för att börja på max och få avdrag. Under gradering så bedöms man individuellt, vilket kan innebära att man kan komma att få gradera mot kandidater som är av annat kön, ålder eller grad. Allt som berör tävlings regler och tävlings klasser finner man uppdaterat på förbundets hemsida.

Hosinsul (självförsvar) & Hanbon) (en steg) Kyorogi, Sebon Kyorugi (3 steg)
Observera att under en gradering skall kandidaten kunna visa mer tekniker, samt flera avancerade tekniker ju högre grad man har.

Hussinsul/Självförsvar
Hosinsul (fritagning, grepp och brytning) är en del inom Taekwondo där du lär dig försvar mot olika typer av attacker. Inom försvar finns många olika typer av praktiska övningar och inlärnings variationer.
Under träningar så jobbar vi mycket i block dvs steg för steg för att bygga upp ett bredd av tekniker.
Under graderingen så är tanken att utövarna på ett tydligt och systematiskt sätt. Kunna visa upp tekniker som närmast flyter fram. Kandidaten skall bland annat kunna visa upp kunskap om hur man försvara sig mot: Fasthållningar, strypning, slag och sparkar, kniv och andra typer av vapen samt falltekniker

Hanbon Kyorogi (1 steg)
Uppvisande av tekniker med en motståndare. Teknikerna skall utföras på ett så teknisk korrekt sätt det går. Det bygger på anfal försvar och kontring
Under träningar så jobbar vi mycket i block dvs steg för steg för att bygga upp ett bredd av tekniker.
Under graderingen så är tanken att utövarna på ett tydligt och systematiskt sätt. Kunna visa upp tekniker som närmast flyter fram.

Sebon Kyorogi (3 steg)
Uppvisande av tekniker med en motståndare. Teknikerna skall utföras på ett så teknisk korrekt sätt det går. Det bygger på tre (3) anfal följt av tre (3) försvar med avslutande kontring/kontringar.
Under träningar så jobbar vi mycket i block dvs steg för steg för att bygga upp ett bredd av tekniker.
Under graderingen så är tanken att utövarna på ett tydligt och systematiskt sätt. Kunna visa upp tekniker som närmast flyter fram.

Kyokpa(krossteknik)
Kyukpa är inte bara en fysisk styrkedemonstration, utan snarare en uppvisning på mental styrka och viljekraft. Momentet är ett arv från den traditionella taekwondo kulturen. Graderings instruktör har detta moment som en vågskål om något av de andra momenten varit bristfälliga.

Terminologi

Poomsaesymbolism

Historia


För att förstå sin framtid så behöver man som ha kunskap om sin historia. Och då taekwondons resa från ursprung till nutid tagit många slingriga vägar så presenteras nedan en sammanfattning. För den som önskar djupare kunskap så finns det oändligt med information att söka inom taekwondons historia. Detta är som sagt en axplock av vad allt för att sprida lite ljus över dåtiden.

En kort resa genom taekwondons historia
World taekwondon härstammar från Korea och har sitt tekniska högkvarter Kukkiwon i  Seoul. och med 1945, strax efter slutet av andra världskriget, öppnades nya kampsport skolor som kallades kwans i Seoul, Sydkorea. Dessa skolor grundades. Fem av dessa kwans grundades under intervallet mellan andra världskriget och koreanska kriget. Under Koreakriget stoppades etableringen av nya skolor. Vid krigets slut upprättades fyra nya skolor av studenter från de fem ursprungliga kwanserna. Sammantaget kallas dessa skolor som de nio ursprungliga kwansna (skolorna) av taekwondo. Varje kwan övade sin egen kampsportstil (termen taekwondo hade ännu inte blivit gjord). Mellan 1967 och 1971 använde WT taekwondo en äldre sammansättning av poomsae som gick under samlingsnamnet palgwe. Dessa utvecklades av Korea Taekwondo Association (KTA) med inmatning från några av de ursprungliga nio ”kwans” (skolorna) av taekwondo. Efter 1971 valde man att ändra system från palgwe formerna till förmån för de åtta taegeuk poomsae som ligger till grund för alla grader upp till första svarta bältet. Varje Taegeuk poomsae symboliserar av en specifikt gwe, där varje gwe har en unik betydelse som symboliseras av karaktären av poomsaen. 
Taegeuk är också namnet på den röda och blå cirkulära symbolen som används i Sydkoreas flagga.

Viktiga år i taekwondons historia

  • 1959 bildades Korea Taekwondo Association (KTA) för att underlätta föreningen av koreansk kampsport. 
  • 1966 bröt Choi med KTA för att upprätta International Taekwon-Do Federation (ITF) 
  • 1971 Kukkiwon började byggas 
  • 1972 Kukkiwon var färdigt
  • 1973 Kukkiwin namngavs 
  • 1975 taekwondon kommer taekwondon till sverige genom GM Lim. 
  • 1988 Taekwondo blev en demonstrationssport vid 24: e OS i Seoul
  • 2017  WTF, bytt namn till World Taekwondo

Mer info om Kukkiwon, klicka här.