Instruktörer


Roger Milde, Huvudtränare

Aleksander Runge, Tränare

Stefan Blommgren, Tränare

Saedhe Hosseini, Tränare

Seyyed Hosseini, Tränare

Sara Krasniqi, Tränare

Thomas Dahlström, Ass. Tränare

Sara Jiremalm, Ass. Tränare

Rasmus Brading, Ass. Tränare

Julia Gross Wallengren, Ass. Tränare