Medlemspolicy

Allmänt

Taurus Combat Center IF är en ideel förening med syfte att aktivera såväl unga som äldre. Hos oss är alla välkomna och vi håller en god och trevlig ton och respekterar varandra både på och utanför träning. Vi bedriver träningsverksamhet för barn och vuxna inom kampsort, fys och motion.

Kontaktuppgifter

Org. nr: 802540-2408

Adress: c/o ROGER MILDE
Sandelhielmsgatan 4 lgh 1101
462 35 Vänersborg

Styrelsen: tauruscombatcenter@gmail.com

Huvudtränare och Ordförande Roger Milde: roger@tauruscombat.com (Svarar allmänt på frågor som rör träningsverksamhet, ekonomi och ledning)

Webmaster Aleksander Runge: webmaster@tauruscombat.com (Svarar allmänt på frågor som rör träningsverksamhet, hemsida och sociala medier)

Alkohol och droger

Vi tar avstånd från alla former av droganväning och förtäring av alkohol i anslutning till vår verksamhet. Vi följer svenska taekwondoförbundets riktlinjer för antidoping, för mer information vänligen klicka här.

Medlemskapet

Vi har två former av medlemskap. Stödmedlem och ordinarie medlemskap. Som stödmedlem får du delta på all verksamhet inom föreningen som inte är träningsrelaterad. Du har dock ingen rösträtt i föreningen men får delta på årsmöten och medlemsmöten. Som stödmedlem betalar man endast medlemsavgiften på 100 kr/ år. Det ordinarie medlemskapet innebär rösträtt och att man får delta i all föreningsverksamhet så väl träning som annan under förutsättning att både medlemsavgift och träningsavgift är betald. Medlemsavgiften är fastställd år 2022 till 100kr / år för båda medlemskapen. Ordinarie medlemskap i föreningen innebär beslutande rätt på föreningens årsmöten. Det är medlemarna som tillsätter föreningens styrelse. Alla medlemmar kan väljas in i styrelsen eller till andra funktionsuppdrag inom föreningen. Ansökan om medlemskap görs på denna hemsida. Efter att medlemsformuläret skickats in kommer en faktura med inbetalningsuppgifter att skickas till den E-post som använts vid registreringen.

Träningen

Träningsavgiften är fastställd år 2022 till 750 kr/ termin. Denna avgift är den avgift som man betalar som deltagare i träningsverksamheten. Medlemen som betalar denna avgift får delta på föreningens samtliga träningstillfällen riktade till medlemens åldersgrupp. En studentrabatt på 250 kr/ termin dras av träningsavgiften vid uppvisande av studentkortet/ mecenatkort eller anna studentlegitimation.

Förhållningsregler

I lokalerna vi brukar under våra träningstillfällen finns vissa förhållningsregler som klubben beslutat om.

  • Visa respekt för träningskamrater, instruktörer och övriga medlemmar.
  • Det som undervisas är i stor utsträckning kampsport och denna får inte brukas utanför träning i annat än nödfall. Vid nödfall pratar vi nödvärn, för mer inom om nödvärn klicka här och läs 24 kap, 1§ Brottsbalken.
  • Träning sker efter individuella förutsättningar för att alla skall kunna delta på träning.
  • Medela instruktören om du har någon sjukdom eller liknande som kan vara bra för oss att känna till.

Kränkande särbehandling

Alla former av krängningar och/ eller särbehandling så väl fysiskt som verbalt är absolut förbjuden inom verksamheten. Vid kränkning, mobbning eller liknande i verksamheten kan medlemskapet tas bort. Vid ett borttaget medlemskap får man inte delta i några klubbaktiviterer och man utesluts ur föreningen. Beslut om att ta bort ett medlemskap fattas av klubbens styrelse.

Informationskanal

Föreningen använder sig av facebook för kontakt med medlemmarna angående träningar och andra nyheter. När du registrerat dig som medlem kommer du inom kort att bjudas in i klubbens facebook-grupp för medlemmar. Det är viktigt att följa informationen som går ut i denna grupp för att hålla sig uppdaterad kring vad som händer och sker. Vi har också ett nyhetsfölöde och nyhetsbrev på hemsidan som man kan registrera sig på om man så önskar.

Foto och filmning

I samband med att du ansöker om medlemskap godkänner eller nekar du fotografering och/ eller filmning av dig i verksamheten. Om du godkänner kan föreningens tränare, funktionspersoner och styrelse använda dessa filmer och foton inom verksamheten på hemsidan, sociala medier, som tryckta format eller i marknadsföringssyfte.

Försärking vid skada

Samtliga utövare som betalat medlemsavgift och träningsavgift är försärkade hos oss. Om en skada skulle uppstå på träning, prata med tränaren och fyll i formuläret som ni hittar här och kontakta försäkringsbolaget folksam vid eventuella frågor.

Övrig information

Denna policy kan komma att ändras när som helst och utan förvarning. Den version som finns på hemsidan är den senast uppdaterade versionen.